— Jeg er usikker på hvorfor de holder på å granske dette. Havnestyret har hele tiden fått den informasjonen de trengte, sier havnedirektør Gunvald Isaksen.

Han kommenterer noe motvillig et av anklagepunktene i granskningen som er satt i gang mot ham og den øvrige ledelsen i Bergen og Omland Havnevesen (BOH).

Havnestyret satte i høst i gang den omfattende granskningen etter det som er omtalt som en varslingssak.

Flere ansatte skal ha varslet om det de mente var kritikkverdige forhold, og styret mente at påstandene var så alvorlige at de burde granskes. Konsulentselskapet PricewaterhouseCoopers ble hyret inn, med den kjente korrupsjonsjegeren Helge Kvamme i spissen.

Påstandene

BT har fått tilgang til kontrakten mellom PwC og Bergen kommune. Der fremgår det at konsulentbyrået har som oppdrag å bekrefte eller avkrefte syv kritikkverdige forhold det er varslet om. De alvorligste er disse:

  • Mulig regelbrudd i forbindelse med anskaffelse av IT-system fra selskapet Seamless uten konkurranse.
  • Mulig kritikkverdig håndtering av pålegg fra Kystverket og mulig feilinformering til Havnestyret om dette.
  • Mistanke om brudd på reglene i arbeidsmiljøloven og personal- og arbeidsreglementet i Bergen kommune i en rekke tilsettingssaker.

I tillegg skal PwC undersøke påstander om manglende etterlevelse av HMS-regelverk, overtidsbruk ute av kontroll og om havnevesenet har påbegynt havneutbyggingen på Dokken Vest uten godkjent finansierings- og utbyggingsplan.

– Ingen andre leverandører

Seamless leverer IT-tjenester i forbindelse med adgangskontroll til havnen. Adgangskontrollen er et internasjonalt sikkerhetskrav.

Ifølge havnekaptein Johannes Yndestad er kontrakten med Seamless på 30.000 kroner i året.

– Vi har heller ikke forpliktet oss til noen andre utgifter i forbindelse med kontrakten. Avtalen kan sies opp med normal frist, sier Yndestad.

Selv om regelverket for offentlig anskaffelser sier at alle kjøp over 500.000 kroner må legges ut på anbud, heter det også at alle innkjøp bør utsettes for konkurranse. Havnedirektøren medgir at Seamless-kontrakten ikke ble lagt ut på anbud.

– Vi var avhengig av å få på plass IT-systemet så raskt som mulig. Vi undersøkte om det var andre leverandører, og fant ingen andre, sier han.

Verken han eller Yndestad vil kommentere hva de synes om å bli gransket på dette grunnlaget.

Skjønner ikke anklagene

Når det gjelder påleggene fra Kystverket, forteller Isaksen at de kom etter et tilsyn av havnen.

– Vi måtte blant annet øke antallet sikkerhetskontroller for å bli godkjent. Det gjorde vi.

– Hva er din kommentar til påstanden om mulig feilinformasjon til havnestyret?

– Da må jeg ærlig talt si at jeg ikke skjønner hva de sikter til.

Ordfører Gunnar Bakke, som er leder for havnestyret, ønsker ikke å kommentere de enkelte punktene i granskningen.

– Det får byrådsavdelingen gjøre. Det er de som har utlevert dokumentet.

– Men mener dere at disse punktene er alvorlige nok til å sette i gang en omfattende granskning?

– Det er jo åpenbart at vi har ment, siden vi vedtok å gjøre det. Men jeg må få presisere at hensikten er å få undersøkt påstandene. Vi venter fortsatt på rapporten, sier Bakke.

Rapporten fra PwC skulle egentlig vært klar til jul, men er forsinket. Bakke tror den vil være ferdig i løpet av januar.

Granskning av havnevesenet kan koste 750.000

Kommunen må trolig ut med minst 750.000 kroner for granskningen av havnevesenet.

I kontrakten med Bergen kommune anslår Helge Kvamme, leder for granskningsenheten i PricewaterhouseCoopers, at firmaet vil bruke mellom 400 og 500 timer på oppdraget.

Bergen kommune har sladdet timeprisen før de utleverte dokumentet til BT, men kjennere av konsulentbransjen forteller at en sannsynlig timepris er mellom 1200 og 1800 kroner. Prisen avhenger av hvor høy ansiennitet de som skal utføre granskningen har. PwC lister opp ni ansatte som vil bli benyttet i oppdraget. To av dem er partnere, en er direktør, mens tre har tittelen senior manager eller manager.

500 timer med en gjennomsnittlig timepris på 1500 kroner vil gi en regning på 750.000 kroner for granskningen. Men prisen kan bli høyere. Granskningsrapporten skulle vært levert i desember, men er blitt forsinket. Det kan tyde på at timebruken vil bli høyere enn det som var anslått i kontrakten.

Styreleder Gunnar Bakke sier at det ikke er avklart hvem som skal betale for granskningen.

– Det blir avklart senere. Men det er havnestyret som er bestiller, sier Bakke.

Han vil verken avkrefte eller bekrefte beløpet BT anslår.

– Er det verd å betale så mye for å få gransket disse påstandene?

– Det er et håpløst spørsmål å svare på. Hvis det foreligger kritikkverdige forhold er det viktig å få ryddet opp idet.

– Men kunne dere ikke brukt kommunerevisjonen eller andre interne krefter.

– Det er sikkert mange måter å gjøre det på. Vi valgte å hyre PwC. Kanskje burde noe av dette vært oppdaget av for eksempel kommunerevisjonen på et tidligere tidspunkt.