— Jeg er helt sjokkert over siktelsen, sier psykologen, som i går ettermiddag satt to timer i politiavhør.

Ifølge psykologen selv beskylder Rikstrygdeverket ham for ikke å ha vært til stede under de utredningene han har krevd refusjon for.

— Det benekter jeg på det sterkeste. Jeg krever bare refusjon for de timene jeg selv bruker på hver pasient, sier han.

Psykologen var ikke til stede da ti-elleve representanter fra politiet og trygdeetaten i går formiddag dukket opp på klinikken, men ble raskt tilkalt. Til sin store fortvilelse ble arkivskap med over 2000 pasientjournaler båret ut.

— Det blir vanskelig å jobbe uten journalene. Politiet har heldigvis lovet å gjøre unna etterforskningen så raskt som mulig, sier psykologen, som vil holde klinikken sin stengt også i dag.

— Jeg må komme meg til hektene igjen. Akkurat nå har jeg mest lyst til å legge ned hele klinikken, sukker han.

Den anerkjente psykologen mener trygdeetaten simpelthen ikke liker arbeidsmetodene hans.

— Jeg sitter for eksempel ikke og snakker med et barn i en hel time. Jeg observerer dem og snakker med dem ti minutter nå og da. Det finnes ingen takster som passer med min måte å jobbe på, sier psykologen, som de siste to årene har vært i skriftlig dialog med Rikstrygdeverket om blant annet sine arbeidsmetoder.