• Anmeldelsen om falske anklager og bakvaskelser mot Geir Ole Lie savner selvsagt ethvert faktisk og rettslig grunnlag, sier advokat Per Magne Strandborg.

Geir Ole Lie er styremedlem og daglig leder i Liegruppen-eide Lieco Auto AS på Straume. Han er også styremedlem i Lie Gruppen. Dessuten var han også medlem av styret i Granheim Bilsenter, og var svært sentral i samarbeidet mellom selskapene.

— Ingen uttalelser

Lie vil ikke snakke om verken saken eller anmeldelsen mot ham.

— Vi har ingen uttalelser før politiet er ferdig med sin etterforskning. Hvis du vil ha opplysninger, så snakk med vår advokat, Strandborg.

— Arild og Rasmus Granheim mener at dette ikke lenger primært handler om penger for dere, at det er personlig?

— Jeg har prøvd å si til deg at Strandborg uttaler seg inntil politiet er ferdig.

Per Magne Strandborg ser anmeldelsen i sammenheng med at Lie Gruppen nylig begjærte tvangssalg av Arild og Rasmus Granheim sine boliger på Askøy.

— Vi foretar en helt ordinær gjeldsinndrivelse. Det er symptomatisk at når rettslige begjæringer blir sendt inn, så blir vi møtt med en motanmeldelse.

- Ryddet ikke opp etter seg

Strandborg stiller seg også helt uforstående til påstanden om at Geir Ole Lie og andre i Liegruppen må ta en del av ansvaret for rotet i både drift og regnskap.

— Arild Granheim fikk alle muligheter til å ordne opp i de uklarhetene og rotet han snakker om. Men han benyttet seg ikke av dem. Snarere tvert imot.

— Granheim-familien hevder at det nå ikke først og fremst dreier seg om penger for Lie-folkene, men at det er personlig?

— Det får stå for hans regning.

— Ifølge Granheim og deres advokat, Odd Drevland, sa du at Granheim-familien ikke skulle få kjøpe husene tilbake på en tvangsauksjon; at dere skal by over uansett. Hvorfor?

— Jeg vil ikke kommentere hva jeg sa og hva jeg ikke sa, eller i hvilken sammenheng det var, sier Strandborg.

Biler støver ned

Lieco er også havnet i en juridisk tvist om 14 av de 20 kjøretøyene selskapet tok med seg fra Granheim Bilsenter i januar/februar. Disse er registrert på familiemedlemmer i Granheim-familien og ansatte, og er beheftet med salgspant. Spørsmålet er hvem som eier disse bilene. Motpart er Elcon Finans, SkandiaBanken Bilfinans AS og GE Capital. (Les mer om dette i morgendagens BT.)

Ingen av de 14 bilene er solgt.

— Hvorfor står en del av dem skitne og nedstøvet i en garasje?

— Fordi vi ikke har noen avtale med Elcon Finans om salg. Og så lenge det er salgspant på bilene, så kan de ikke selges, sier Strandborg.