Men også Spang bekrefter at konsernutvalget for tillitsvalgte ved Radisson SAS-kjeden er handlingslammet på grunn av konflikten. Skjønner ikke Derfor ønsker hun nytt valg av konsernutvalg snarest mulig, og sier at hun selv har tatt initiativ til dette. 30. januar kommer også toppledelsen i Hotell— og Restaurantarbeiderforbundet assistert av LO til Bergen for å gjøre et forsøk på å få konsernutvalget på skinner.- Jeg skjønner ikke hvor de har beskyldningene mot meg fra. Det forhandlingsutkastet jeg la frem, ble laget etter innspill fra de øvrige tillitsvalgte. Det ble også forelagt konsernansvarlig Eli Ljungren, som ikke hadde noen innvendinger. Men jeg aksepterer at det ble avvist av flertallet i konsernutvalget for tillitsvalgte. Deretter ledet utvalgsmedlem Reidar Stormark forhandlingene med konsernledelsen, og vi fikk ikke innfridd noe som helst, sier Spang til Bergens Tidende.Etter samtaler med konserntillitsvalgte i flere store bedrifter som Telenor, ABB og i Fellesforbundet om hvor stor kompensasjon en konserntillitsvalgt burde ha, foreslo hun 100.000 kroner utover vanlig lønn for å være tilgjengelig for medlemmene hele døgnet.- Jeg fatter heller ikke hvordan jeg kan beskyldes for å ville skaffe meg selv fallskjerm og egne goder. Det eneste jeg har bedt om, er å kunne gå tilbake til en tilsvarende stilling som jeg hadde, legger hun til. Ingen tillit Anne Grethe Spang mener hele konflikten bunner i at utvalgsmedlem Reidar Stormark ved Radisson SAS Hotel Norge ikke har tillit til henne.- Men jeg har ingen planer om å gå av. Jeg er enstemmig valgt som konserntillitsvalgt uten motkandidat. Derimot synes jeg Reidar Stormark bør vurdere om ikke mistilliten han har til meg, bør føre til at han går, sier hun.