— Jeg vil ikke kommenter denne saken siden den skal opp for retten, sier han.

BT har imidlertid fått tilgang til Olseths tilsvar til stevningen, skrevet av advokat Anne-Lise Dietzel. Der viser hun til at Bergen Overformynderi godkjente budet og salgssummen. «Det kan således ikke ses å foreligge noe ansvar for hjelpevergen.»

Dietzel viser også til at huset hadde betydelige feil, og at et eventuelt tap uansett er «temmelig marginalt.»

Hvorvidt Bergen Overformynderi visste at eiendommen ikke hadde vært lagt ut for åpent salg da budet ble godkjent, fremgår ikke av tilsvaret.

I et brev til Fylkesmannen innrømmer Hjalmar Olseth at eiendommen verken ble annonsert eller vist frem offentlig. I brevet skriver han at han hadde gått over i annen jobb, og at «På dette tidspunktet drev Heieren mine saker.» Han skriver også at det var hans fullmektig, Frode Heieren, som hadde fortalt at eiendommen var annonsert og hadde hatt to visninger.

Frode Heieren reagerer sterkt på at hans tidligere arbeidsgiver skyver ansvaret over på ham.

— Saken er at jeg fikk ansvaret for salgsprosess, men jeg fikk aldri startet arbeidet. På et tidspunkt kom Olseth og fortalte meg at det var kommet et bud, og at jeg kunne stoppe prosessen. Dette var hans beslutning som hjelpeverge; som fullmektig hadde jeg ikke mye jeg skulle sagt, sier han.

— Dette budet ble senere akseptert av Overformynderiet. Ut over det vet jeg lite om denne saken, sier han.

BT omtalte Frode Heieren også mandag i forrige uke, etter at Advokatforeningens regionale disiplinærutvalg kritiserte ham for uryddighet og at han hadde tatt overbetalt av en hjelpetrengende kvinne han var hjelpeverge for.