• Grunnløs krisemaksimering, sier Helse Bergens advokater.

Helse Bergens advokater, Trond Hatland og Maria Vea Lund, svarte i dag på beskyldningene som motparten de siste to dagene har lagt frem for Bergen tingrett. Saksøkte mener det at Øyvind Hauge føler seg straffet for å ha sagt fra, ikke betyr at han er blitt det.

Les også: — Tøft å stå alene

— Helse Bergen opplever det som helt urimelig å bli beskyldt for gjengjeldelseshandlinger mot Hauge. Saken bygger på hans subjektive opplevelse, sa Hatland.

- Satset på ham

Tvert imot mener Helse Bergen at Hauge har fått mange muligheter.

— Arbeidsgiver opplever at de har satset på ham i den samme perioden som han selv opplever å ha vært i konflikt med arbeidsgiver, sa Hatland.

- Sikkerhet i verdenstoppen

Helse Bergens advokat kalte Hauges utspill om manglende sikkerhet som «grunnløs krisemaksimering».

— Han er i sin fulle rett til å uttrykke sine synspunkter om arbeidsmiljøet, men sikkerheten er i verdenstoppen. Bergensmodellen blir eksportert til andre land, sier Hatland til bt.no.

Les Hauges innlegg i BT her

Advokaten gjentok at Helse Bergen ikke har reagert negativt mot Hauge, og etterlyste dokumentasjon for de angivelige gjengjeldelseshandlingene.

— Saksøker har ikke dokumentert et eneste tilfelle av gjengjeldelse. De sier at enhver form for kommunikasjon er gjengjeldelse, og enhver form for mangel på kommunikasjon er gjengjeldelse. Da blir det håpløst å være arbeidsgiver, sa Hatland.

- Tolker varslingsloven feil

Advokaten var også uenig i saksøkers tolking av varslingsvernet. Hatland mener saksøker fremstiller det som om alt som skjer på en arbeidsplass - en uformell samtale på gangen, diskusjon på personalmøter - er varsling, mens det ifølge Helse Bergen er en vanlig del av den daglige dialogen på arbeidsplassen.

Les også: - Han er ingen varsler

— Det innebærer at alle arbeidstakere varsler hele tiden, og har krav på særskilt vern. Det er ikke slik varslingsvernet er ment. De beskriver noe som ikke er gjennomførbart, sier Hatland til bt.no.

Helse Bergens advokater, Trond Hatland og Maria Vea Lund.FOTO: Erlend Langeland Haugen