– Din egen dokumentasjon viser at du skal ha hatt et årlig trekk i lønn fra Nye Askøy Hus AS på 100.000 kroner på grunn av politikken?

– Den formuleringen kan ha vært litt uheldig.

– Er det noen tvil om at du har hatt et trekk på 100.000 kroner?

– Nei, beløpet stemmer, sier Stenseide.

– Hvordan forklarer du at du krever tapt arbeidsfortjeneste. Når Askøy kommune og Fremskrittspartiet har frikjøpt deg for et tilsvarende beløp?

– Jeg har 22.000 kroner i måneden i inntekt. Ganger du det med 11 gir det 242.000 i årsinntekt. Så har jeg fått frikjøp fra Askøy kommune. Da kommer jeg ut med inntekt på 320.000 kroner og det er ca. 100.000 kroner under det som vil være markedslønn i stillingen jeg har.

– I årsrapporten fra Nye Askøy Hus er inntekten din oppgitt til 316.000 kroner i 2006. Stemmer ikke det beløpet?

– Jo beløpet stemmer.

– Hvordan forklarer du da at du krever tapt arbeidsfortjeneste?

– I tillegg til det jeg alt har nevnt, mottok jeg i fjor lønn for ytterligere en måned fordi jeg bare tok ut to uker ferie. Og så kommer feriepengene. Jeg har jobbet 45 timers arbeidsdager uten å ta ut overtid.

– Så den tapte arbeidsfortjenesten mener du skal dekke inn den overtiden du ikke har tatt ut?

– Det er vel ikke normalt at folk jobber overtid uten å få betalt for det, sier Roald Stenseide.