— Jeg har en bønn til bergensmiljøet. Bergen må akseptere at også Stavanger kan få noe, hvis de virkelig ønsker et godt, nært og tillitsfullt samarbeid langs vestlandskysten, sier Sevland til Stavanger Aftenblads nettside, aftenbladet.no.

Forventer bergensk hjelp

Han viser til at en faggruppe i Kystverket går inn for at Oslo øst og Risavika blir Norges to store utenrikshavner. Innstillingen ble offentliggjort i går da Kystverkets innstilling til Nasjonal Transportplan for perioden 2006 til 2015 ble lagt frem.

Stavanger-ordføreren mener at vestlandssamarbeidet vil bli satt mange år tilbake i tid når Bergen velger å kjempe mot Risavika som ny norsk superhavn. Stavanger har gitt Bergen god støtte i tidligere lokaliseringssaker, mener Sevland.

— Nå venter vi å få noe tilbake, sier han.

- Beklager Stavanger

Men siddisene kan glemme bergensk støtte i denne saken.

— Vi vil gjerne være konstruktive, men du kan ikke bare be en by om å gi fra seg sitt eget hjerte. Bergen og Bergen havn hører uløselig sammen. Vi kan ikke bare si pytt, pytt og se at Risavika blir nasjonal superhavn uten kamp, sier ordfører i Bergen, Kristian Helland, til aftenbladet.no.

— Du kan si at dette var et forslag som overrasket oss kraftig. Havnen vår er en av de største i Norge og vi gir ikke opp den uten videre. Hils Sevland og si beklager.

Helland lover Stavanger kamp om lokaliseringen av utenrikshavn helt til Stortinget har sagt siste ord i saken.