• Kravet om erstatning til to beboere på Morgensol barnehjem bør prøves i retten og ikke i bystyret, sier byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen.

GUNNAR WIEDERSTRØMgunnar.wiederstroem@bt.no

— Det er vanskelig å se at politiske organer er bedre egnet enn en uavhengig domstol til å vurdere om vilkårene for erstatning foreligger, legger hun til.

Ingen granskning Byrådslederen svarte på et spørsmål fra Frps Arne Sortevik i bystyret i går. Sortevik hadde reagert på at erstatningskrav fra de to Morgensol-ofrene var blitt avvist av kommuneadvokaten på grunn av foreldelse. Sortevik ville vite om byrådslederen ville ta initiativ til at de som var blitt utsatt for overgrep, får erstatning fra kommunene.

Byrådet behandlet saken på en byrådskonferanse i går, og hele byrådet stiller seg bak byrådslederens konklusjoner.

— Gjennom en domstolsbehandling tar en hensyn til alle sider av saken, også hensynet til de ansatte som beskyldes for egnethet og overgrep.

Vil ikke binde - Kommunen inngikk et millionforlik i en liknende sak i fjor. Hvorfor ikke gjøre det samme nå?

— Saken fra i fjor ligger ikke like langt tilbake i tid. Kommunens forutsetning i fjor var at forliket ikke skulle binde kommunen i andre saker hvor det ble meldt krav. Dersom det senere ble meldt krav, skulle disse vurderes hver for seg og gis en individuell behandling.

Strøm-Erichsen avviser også en kommunal granskning. Hun mener behandling for domstolene er en form for granskning i seg selv.

Ønsker likebehandling Hun mener foreldelse er et viktig poeng i denne saken.

— Det er vanskelig å finne involverte som kan vitne for å belyse forholdene. De som var ansatt i kommunen på 1950- og 60-tallet, er i dag pensjonerte. Noen er døde, og andre er svekket av alder. Selv de som ikke er svekket vil ha problemer med å huske 40 år tilbake i tid.

Strøm-Erichsen mener også at det er vanskelig å forutse konsekvensene av at kommunen lar være å påberope seg foreldelse. Hun frykter for at det kan dukke opp en serie saker i forhold til opphold i fosterhjem, manglende undervisning og forhold i helsevesenet.

— Mange har unnlatt å fremme krav nettopp fordi de under konferanse med egen advokat får vite at sakene er foreldet.

— Beklager du det disse to personene er blitt utsatt for av overgrep?

— Jeg vil ikke gå inn på enkeltsaker, men som byrådsleder kan jeg på generelt grunnlag gi en beklagelse overfor overgrep som kan ha skjedd under omsorg gitt av kommunen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.