Landsmøtet til Sp har på Loen i helgen blitt enige om at de vil kreve en folkeavstemning om EØS-samarbeidet.

De har derimot ikke tidsfestet når dette skal skje, men standpunktet er klart; Norge bør ut av EØS.

Forrige gang Sp varslet at de ville stille tøffere krav om EØS-avtalen i nye regjeringsforhandlinger, ble de pisket på plass av Ap, og måtte garantere at EØS-avtalen ikke skulle debatteres de neste fire årene dersom det blir rødgrønt gjenvalg.

Ap: — Ingen planer

Johansen presiserer overfor BT at det er Sp sitt landsmøte, og de er suverene til å vedta den politikken de ønsker.

— Men Arbeiderpartiet har ingen slike planer om folkeavstemninger. Jeg vil også være tydelig på at regjeringssamarbeidet er tydelig på at vi styrer med en EØS-avtale i bunn

Han mener de må fortsette med det.

— Sp og SV har kommet med forpliktende uttalelser på at de vil styre videre på denne plattformen.

Han påpeker samtidig at ingen har foreslått en folkeavstemning til nå, og at det ikke vil være flertall for dette i Stortinget.

Liv Signe Navarsete og Sandra Borch har begge fremhevet de negative aspektene ved EØS-avtalen under landsmøtet. Johansen ser mest på de positive sidene.

Mye påvirkning

— EØS er omfattende, og har hatt stor påvirkning på Norge. Det er det ingen tvil om. Men det jeg tror nordmenn ser er hvor positiv dette handelssamarbeidet er for oss. Vi får avkastning på produktene vårem og får tilgang til samme konkurransevilkår som det internasjonale næringslivet, sier partisekretæren.

— Men hva med alle direktivene og forordningene som styrer nordmenns hverdag, uten at man kan påvirke det?

— Det er ingen tvil om at direktivene styrer oss, og jeg mener vi bør bli flinkere til å påvirke EØS-avtalen. Vi kan påvirke mye mer av direktivene dersom vi er inne og diskuterer dem på et tidligere tidspunkt.

- Du tar til ordet for å gå andre veien, og søke EU-medlemskap?

— Det er heller ikke en del av politikken regjeringen har samlet seg om, men det mener jeg selv, ja.