Byrådsleder Monica Mæland har flere ganger utfordret Ap til å komme på banen når det gjelder ordningen med fritt brukervalg i eldreomsorgen.

— Ved at eldre selv får velge om de vil bruke private eller offentlige tilbydere er kundene blitt mer fornøyde, men det er også de ansatte i det kommunale tilbudet, sier Mæland.

Hun har bitt seg merke i at Bergen Aps program sier partiet vil reversere all konkurranseutsetting som det sittende byråd har iverksatt.

— I Oslo har byrådslederkandidat Rune Gerhardsen sagt at han ikke vil frata eldre den private hjemmehjelpen. I Tromsø sier ordfører Kristoffersen at han vil beholde og videreutvikle ordningen med fritt brukervalg. Jeg håper Arbeiderpartiet vil følge opp det partitoppene i Tromsø og Oslo nå sier de går inn for, lyder oppfordringen fra Mæland.

— Det som ligger i programformuleringen er at praktisk hjelp i hjemmene skal være en kommunal oppgave. Men vi er enig i at den enkelte bruker selv skal kunne velge sin kommunale hjemmehjelp. Det gir brukerne valgfrihet. I dag betyr jo fritt brukervalg at man kan velge bedriftslogo på den som yter hjelpen.

Det betyr ikke at ordningen avvikles med en gang dersom Arbeiderpartiet kommer til makten ved valget.

— Kommunen har inngått kontrakter, som jeg mener går ut i 2010. Vi kommer til å holde kontraktene, men avvikle ordningen med private tilbydere når kontraktene går ut, sier Terje Ohnstad (Ap).