Det ble avgjort i kveldens møte i byutviklingskomiteen ibystyret.

Det var Bybanens videre ferd til Flesland som sto på sakskartet til bystyrepolitikerne.

Time out

Som kjent har de tatt en time out i forhold til valget av trasé etter det dukket opp flere konflikter langs den foretrukne traséen. Hovedsakelig gjelder det:

  • Problemer med traséen ved Sandslimarken. Flere beboere har klaget på trasévalget.
  • At banen ikke skal gå gjennom Kokstad sentrum. Både Høyre og SV hadde tenkt å fremme forslag om åutarbeide en ny trasé for Bybanen fra Lagunen til Flesland samtidig som manbegynte arbeidet på dagens trasé.Bakgrunnen er flere konflikter som har dukket opp i forbindelse medtraseforslaget som planetaten til kommunen har lagt frem.

Utsettelse

Flere politikere mener banen bør gå innom Kokstad på grunn av passasjergrunnlaget der.

Samtidig haster det med å få avgjort traséen for at utbyggingen ikke skal stoppe opp. Målet er å få til en kontinuerlig utbygging av Bybanen.

Blant annet ber politikerne om informasjon for hvorfortraséen går utenom Kokstad sentrum.

— Ingen av dokumentene vi har fått svarer på våre spørsmålom Kokstad, sa Ruth Grung.

Plansjef Mette Svanes advarte sterkt mot å kjøre toprosesser. Dette kan nemlig føre til at utbyggingen av Bybanen blir utsatt iover ett år.

Skal komme tilbake

Bare SV beholdt forslaget om å jobbe med ny trase.Byrådspartiene bestemte seg for å vente til de har fått oversendt resten avdokumentene i denne saken.

Denne saken går nå videre til bystyret for endeligavgjørelse.

— Bybanen er på sporet igjen. Vi kan heller leve litt ispenning til bystyret, sa Trygve Birkeland (KrF)

— Vi stemmer for dagens forslag, men vi skal ta endeligstilling til dette i bystyret. Vi kan ikke utelukke at vi endrer vårinnstilling, sa Ellinor Kreybu (Frp).

Si din mening i kommentarfeltet under!