Fra 2005 til 2006 har Helse Vest redusert innkjøpet fra private aktører med 35 prosent.

— En viktig grunn til dette er en formidabel aktivitetsøkning ved sykehusene våre, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Helse Vest har også lyttet til de politiske signalene, sier Sandal.

— I Soria Moria-erklæringen heter det at vi skal kjøpe mindre fra private aktører, sier Sandal.

Utgangspunktet for kjøpene fra de private aktørene var en gjennomgang med helseforetakene der de oppgav hvor mange pasienter de kunne behandle. Resten ble lagt ut i anbudskonkurranser.

Avtalene omfatter syv fagområder. Ortopediavtalen som Bergen Kirurgiske Sykehus har fått, utgjør halvparten av det volumet som var med i anbudskonkurransen som var utlyst tidlig i vår. Feiringklinikken, et spesialsykehus for hjertesyke, er den institusjonen Helse Vest kjøper flest tjenester fra. Avtalen med Bergen Kirurgiske Sykehus er også en av de største.

Foruten ortopedi og kosmetisk plastisk kirurgi, benytter Helse Vest private aktører til å utføre generell kirurgi, urologi, ryggkirurgi og tåreveiskirurgi, øyekirurgi og øre-nese-hals kirurgi

I tillegg til Bergen Kirurgiske Sykehus er Aleris Omnia Medisinske senter og Vestnorsk Medisinske senter klinikker i Bergen som har fått avtale med Helse Vest.

Avtalene for øre-nese-hals og øyekirurgi er på grunn av klagebehandling ennå ikke ferdig behandlet.