— Det er ikke riktig at bergensernes julepakkene flyter i elven nå, hevder Bjarne Wist, direktør for strategi og stab i Cargo Net som har godstransporten på jernbanen.

— En del containere er skadet og noe av innholdet er spredt utover marken. Så langt våre folk har kunnet konstatere er dette forbruksvarer og ikke nødvendigvis julegaver, beroliger Wist.

— Det pågår nå en bergingsjobb på stedet og våre folk vurderer hvordan vi skal ta oss av varene og fraktcontainene, legger han til.

Posten forsinket

2200 bedrifstpakker til Bergen og Hordaland blir forsinket, skriver Posten i en pressemelding.

— Slik situasjonen er nå, kan vi dessverre ikke si noe konkret om når disse pakkene vil ankomme Bergen Postterminal for så å bli kjørt ut til kundene. Vi frykter derfor at vi ikke klarer å få disse pakkene ut til kundene før jul, forteller informasjonssjef Eivind Rossen i Posten.

— I tillegg sliter vi - som resten av landet - med ettervirkningene av forsinkelsene i flytrafikken de siste døgnene. Det meste av brevposten fraktes med fly, og vi har satt inn alt vi har av ressurser for å få mest mulig av julepost og julekort frem til jul, sier Rossen.