— Saken vil bli henlagt hvis vår konklusjon blir at det ikke er noen feil på konstruksjonen og at uhellet rett og slett skyldes at det var for mange om bord. Så langt er det ingenting som tyder på at eierne har gjort noe galt, sier politioverbetjent Kjell-Idar Vangberg ved Nordhordland lensmannskontor til NTB.

Flåten som gikk rundt med om lag 30 personer om bord i Fedje lørdag kveld, hadde en grense på åtte voksne personer. Alle slapp med skrekken.

Overfylt flåte kantret på Fedje Flåten er bygd av Fedje Mekaniske Industrier og den er av en slik konstruksjon at det ikke kreves spesielt sertifikat for å operere den, ifølge opplysninger politiet har innhentet hos Sjøfartsdirektoratet.

«Fergen» består rett og slett av flytepongtonger med et dekk over. Den opereres manuelt ved at et hjul trekker den fram og tilbake på en kjetting.

Artikkelen fortsetter under videospilleren...

— Flåten ligger ikke innunder krav om sertifikat. Eier av en slik «ferje» har selvsagt et objektivt ansvar for at den skal være i forsvarlig stand, men det er fullt lovlig å ha en slik ubemannet farkost. Det er opp til brukerne å påse at den ikke overlesses, sier politioverbetjenten.

Flåten lå mandag fortsatt opp ned, men eieren tar sikte på å snu den så snart som mulig.

**Les også:

Ingen tar ansvar for flåtevelt**

Eget ansvar

I Sjøfartsdirektoratet får NTB bekreftet at dette ikke er en sak som hører inn under deres jurisdiksjon. Uhellet vil derfor ikke føre til noen endring eller innskjerping i regelverket:

– Dette er en innretning som kan sammenlignes med en flytebrygge med feste i begge ender. Forskjellen er at den kan beveges manuelt, men den som går om bord gjør det på eget ansvar og må ikke utsette den for større vekt eller flere personer enn den er beregnet for, sier avdelingsdirektør Bjørn Pedersen i direktoratet sikkerhetsavdeling.

Flåten lå mandag fortsatt opp ned, men eieren tar sikte på å snu den så snart som mulig.