Det var i halv tre-tiden i går, Robinson rykket ut. Ikke lenge etter kom hun tilbake med kameraet fullt av bilder, og en bot på 600 kroner fra Europark.

— Jeg var der i et drøyt kvarter. Jeg må ha fått boten da jeg var inne for å snakke med driftslederen.

— Vedtar du boten?

— Nei. Jeg kommer til å klage. De har jo ikke lov å ta betalt for parkering på offentlig vei.

Ulovlig parkering

Bergens Tidende avslører i dag at Ulriksbanen har drevet ulovlig avgiftsparkering og «bøtelagt» parkeringssyndere i minst fire år har. Nå krever kommunen p-plassen, skiltene og automaten fjernet.

De 35 parkeringsplassene i Haukelandsbakken, på begge sider av banehuset ved nedre stasjon, ligger på offentlig grunn. Kommunen har oppdaget at Ulriksbanen ikke har søkt om å få anlegge parkering der.

— Det er under ingen omstendighet tillatt for private å innkreve betaling for parkering i den offentlige veien, slik det gjøres i dag, sier Svein-Arne Langeland, avdelingsleder for trafikk og myndighet i samferdselsetaten i Bergen kommune.

Frist til lørdag

Derfor har kommunen gitt Ulriksbanen frist til lørdag med å fjerne skiltene og betalingsautomaten. Hvis ikke det blir gjort, foretar kommunen selv arbeidet for Ulriksbanens regning.

Selv om Ulriksbanen var grunneier, ville parkeringen ha vært ulovlig. For å ta betaling for parkering, kreves det et fysisk skille mellom den offentlige veien og det private parkeringsarealet. Det finnes ikke ved nedre stasjon.

Ulriksbanen har siden 1. februar hatt avtale med EuroPark. De drifter parkeringsplassen mot en fast månedlig leie til Ulriksbanen AS. BT har ikke fått opplyst leieinntektene.

Ulovlige bøter?

Etter det BT får opplyst skal Ulriksbanen selv ha driftet parkeringsplassen i de foregående årene. Hvor mye som er krevd inn i gebyrer og bøter, eller kontrollavgifter, som det heter, er ikke kjent.

Fra Europark får BT vite at selskapet de første to månedene har krevd inn færre enn 100 kontrollavgifter til bilister som ikke har overholdt parkeringsbetingelsene på stedet. Gebyren og kontrollavgiftene kan være utstedt på sviktende grunnlag.

— Fordi parkeringsplassen er ulovlig, vil jeg tro det ikke har vært hjemmel for å utstede gebyrer, sier Svein-Arne Langeland.

— Hvorfor har ikke Bergen kommune grepet inn tidligere?

— Vi har ikke prioritert det før nå. Saken ble aktuell i forbindelse med at vi ser på den generelle trafikksikkerheten i Haukelandsbakken. Det er blant annet aktuelt å anlegge fortau der parkeringsplassene ligger, sier Langeland.

Forundret

Ulriksbanens nye daglige leder, Anthony Hutchinson, er forundret over utspillet fra Bergen kommune.

— De må ha kjent til denne parkeringsplassen like lenge som den har eksistert, mener han.

Han presiserer imidlertid at Ulriksbanen ønsker å rydde opp.

— Vi har i samarbeid med EuroPark kontaktet en jurist som vil se nærmere på saken, sier Hutchinson.

Også EuroPark stiller seg undrende til at Bergen kommune ikke har reagert tidligere.

— Parkeringsplassen har eksistert i en årrekke. Vi har ikke hørt et pip før nå, sier kontorsjef Pål Gleditsch, som også er kritisk til den korte fristen kommunen har gitt for å få bort skilt og betalingsautomat.

Betaler ikke tilbake

Gleditsch bestrider ikke kommunens krav i henhold til veiloven.

— Vil bilistene som er blitt ilagt kontrollavgift få tilbakebetalt pengene?

— Jeg deler ikke kommunens syn på at vi ikke har hatt hjemmel for å utstede slike gebyrer. Jeg tror ikke forbrukerne kan påberope seg noe krav om tilbakebetaling. De som har fått kontrollavgift, har uansett brutt parkeringsbestemmelsene.

— Selv om dere ulovlig har krevd betaling for å parkere der?

— Jeg tror jussen er på vår side, sier Gleditsch.

EuroParks kontrollavgift ble fra 1. januar i år satt opp til 600 kroner.

Silje Katrine Robinson
Silje Katrine Robinson
KLAGER: Får Katrine Silje Robinson medhold i sin klage? bt.no kommer definitivt tilbake med mer.
Arne Nielsen