Lensmannskontoret i Tokke i Telemark fikk flere anmeldelser av skotyverier i juli. Det merkelige var at det bare var et sko fra hvert skopar som var stjålet. En kvinne mistet sko fra tre skopar, og lensmannen fikk etter hvert tips om at det antagelig var en rev som sto bak. Kvinnen har siden spanet på egen hånd, og har nå avslørt tyven som sto bak revestrekene, skriver Telemarksavisa. ýSkoene lå oppe i lia foran revehiet. Det var en sko som var tygd litt på, mens resten av skoene var i god forfatning. Men det blir neppe noe straff for reven. Den er nok ikke strafferettslig tilregnelig, humrer lensmannsbetjent Mathis Briskerud i Tokke lensmannsdistrikt.