JØRN-ARNE TOMASGARD KRISTIN JANSEN

— Dette begynner å bli dyrt, for jeg har nettopp fått fartsbot også. Jeg pleier alltid å stanse for fotgjengere, hevder bilisten i den store, hvit varebilen.

En undersøkelse Norges Automobil-Forbund (NAF) har gjort i Bergen, viser at halvparten av bilistene har null respekt for fotgjengere, og gir blaffen i blinklyset i rundkjøringer. Undersøkelsen ble omtalt i BT i går.

Politibetjentene Tom Myhre og Arne Sangolt i trafikkseksjonen ved Bergen Sentrum politistasjon tok BT med i avdelingens sivile politibil med overvåkingskamera. Bilen ble stilt opp ved fotgjengerfeltet mellom Åsane senter og Arken. Det gikk ikke mange sekundene før det ble begått et trafikklovbrudd. Bilisten fikk se opptaket, og vedtok boten på stedet.

Truer med å bøtelegge deg

Myhre og Sangolt er likevel skeptiske til tallene fra NAF som viser at halvparten kjører feil.

— I våre trafikkontroller bryter mellom to og fire prosent loven. Så kommer NAF med 50 prosent. Det stemmer ikke helt overens, mener Myhre.

Hvert vaktskift har fem konstabler som overvåker trafikksituasjonen i byen. De truer med å stå nettopp ved det fotgjengerfeltet eller i den rundkjøringen du er i ferd med å passere. Men samtidig medgir konstituert leder Bjørn Johnsen ved trafikkseksjonen at feilkjøring i rundkjøringer og brudd på vikeplikten i fotgjengerfelt ofte får passere.

Ikke prioritert

— Hovedsakelig konsentrerer vi oss om fartsmålinger og kontroll av kjøring mot rødt lys. Rundkjøringer er ikke det største problemfeltet, selv om det er konstatert mye feilkjøring. Men kontroll i fotgjengerfelt har vi hatt fra tid til annen, det er en prioritert oppgave, sier Johnsen.

— Når vi kjører rundt og overvåker, kjører vi også gjennom rundkjøringer. Ser vi noe, er det klart vi stopper. Men at bilistene ikke bruker blinklys, har jeg ikke sett på som en stor oppgave å kontrollere, sier Johnsen.

Blir du tatt når du bryter vikeplikten i en rundkjøring, blir det 3000 kroner i bot, men du slipper prikkbelastning.

- Lite tilfredsstillende

Det er langt fra bare i rundkjøringer og fotgjengerfelt bilistene slurver. Johnsen omtaler den generelle trafikkutviklingen som «lite tilfredsstillende».

— I januar var det en økning i forseelser på 25 prosent i Bergen, hovedsakelig gjelder det fart og rødt lys. Det er et varsku, og en utvikling som er lite tilfredsstillende, sier Johnsen. Han mener det ikke bare skyldes større aggressivitet i trafikken, men like mye bilistenes mangel på aktsomhet.

— Hastigheten har økt og trafikktettheten har økt. Kravene til aktsomhet er mye større enn før. Man er ikke oppmerksomme nok, mener lederen for trafikkseksjonen.

VEDTAR PÅ STEDET: Politibetjent Tom Myhre skriver ut boten til bilisten. Etter å ha sett videoopptakene av situasjonen, vedtar mannen boten på stedet.<p/>FOTO: EIRIK BREKKE