— Du kan jo prøve å svelge en biff på 350 gram med alt tilbehør. De fleste blir da ganske mette. Her er det snakk om folk som svelger ett kilo uten å kunne tygge og som bærer på det i flere timer, sier Øyvind Hafsøe, avdelingssjef for tollregion Vest-Norge.

La hundre heroinegg

  1. januar i år ankom nigerianeren (26) Flesland med kveldsflyet fra Amsterdam.

Tollerne ble oppmerksomme på 26-åringen og tok ham til kontroll. Underveis i samtalene la de merke til at han rapte og gulpet forholdsvis mye.

Dette gjorde at tollerne ble mistenksomme. Mistanken ble ikke mindre da han sa han var i Bergen for å kjøpe tørrfisk for eksport til Nigeria.

26-åringen ble kjørt til legevakten for røntgenundersøkelse med politifølge. Der kom det frem at 26-åringen hadde noe innabords som kunne minne om narkotika. Deretter ble han satt på potte til det endelige beviset kom ut: 100 heroinegg med en samlet vekt på ett kilo.

Smugling i kroppens hulrom

  • Terskelen for at vi skal kontakte politiet for å ta noen til legesjekk er høy, og vi gjør alltid grundig jobb først, sier Øyvind Hafsøe.

Han understreker at tollerne har stor respekt for den påkjenningen det er å bli utsatt for undersøkelser i kroppens hulrom.

  • Men vi har også stor respekt for den påkjenningen det er for samfunnet dersom narkotika kommer forbi våre kontroller, sier avdelingssjefen.

Den siste tiden har det vært en økning av saker hvor det smugles narkotika i kroppens hulrom. I fjor var det syv slike saker på Vestlandet mot null året før.

  • Denne form for smugling går i bølgedaler. Nå virker det som om det er en ny bølge og vi må tilpasse arbeidsmetodene for å avsløre smuglerne, sier Hafsøe.

Han nevner at de bruker lengre tid på hver enkelt person.

  • Vi bruker tid på å sjekke om historien til dem vi kontrollerer henger sammen. Historien om nigerianeren som kommer til Bergen for å drive med tørrfisk, var noe vi fant grunn til å sjekke nærmere, sier Hafsøe.

Skal ha blitt tvunget

26-åringen har hele tiden nektet straffskyld for forholdet.

  • Han har kommet med et navn på en person i Nigeria som skal ha tvunget ham til å gjøre dette, men vi har ikke klart å finne vedkommende, sier politiadvokat Rudolf Christoffersen.

Politiet har heller ikke klart å finne et eventuelt mottakerledd i Bergen.

  • Politiet tror at dette er en kurer som har kommet til til Bergen for å overlevere ett kilo heroin. Vi er veldig glade for at stoffet ikke har havnet på markedet i Bergen, sier Christoffersen.

Han mener pågripelsen understreker teorien om at personer fra fattige land brukes til å transportere store mengder narkotika i kroppens hulrom.

  • Og vi ser at spesielt at personer fra Nigeria er involvert i denne trafikken, sier Christoffersen.

26-åringen ble i går fengslet for fire nye uker.

Mannen er langt fra den første som har forsøkt å smugle stoff til byen ved hjelp av sin egen magesekk. Her er noen lignende saker fra vårt arkiv: