Denne høsten har den sentrale klagenemnden behandlet seks saker om eksamensfusk. I de syv årene fra 1995 til 2002 var det til sammen fem saker som endte med disiplinærtiltak mot studenter ved Universitetet i Bergen, skriver Studvest.

Samtlige seks saker stammer fra hjemmeeksamensbesvarelser eller lignende. Jukset som er avslørt dreier seg i stor grad om direkte avskrift fra lærebøker eller andre besvarelser.

Hva økningen skyldes er uvisst. Det kan skyldes tilfeldigheter eller sensorene som retter oppgavene kan ha blitt flinkere til å avsløre jukset. Jurist Per Gunnar Hillesøy tror innføringen av kvalitetsreformen kan ha gjort det lettere å fuske.

— Det vil nok på noen måter være enklere å fuske nå enn det var tidligere. Det blir ikke like lett å føre kontroll for sensorene lenger, sier Hillesøy til Studvest.

Han viser til at det er hyppigere bruk av hjemmeeksamener, gruppearbeid og lignende etter innføringen av universitetsreformen.