1. På en ekte Rolex går sekundviseren helt jevnt og fint, i stedet for å hakke rundt urskiven.
  1. Har klokken gjennomsiktig bakstykke, slik at du kan se urverket jobbe, er den falsk.
  1. Har bakstykket omfattende inngraveringer med imponerende tekst, er klokken neppe ekte. Med få unntak har Rolex jevne, glatte bakstykker.
  1. Nye Rolex-klokker leveres med et ekte hologram på bakstykket. Hologrammet viser Rolex' kongekronelogo. Falske klokker har også klistremerke på baklokket, men dette forandrer seg ikke fra forskjellige synsvinkler.
  1. Mange Rolex-modeller har tre tydelige prikker under kongekronelogoen på den lille skrukronen hvor man justerer tidspunkt og dato. Har klokken disse tre prikkene, kan du skru løs kronen og trekke den ut. Ekte Rolex'er skal ha en svart O-ring i gummi på selve stangen.
  1. Minuttviseren på en ekte Rolex er i 99 prosent av tilfellene lang nok til å flukte i ytterkant av markørene som viser hvert 5. minutt på urskiven. Falske klokker har ofte kortere minuttvisere.
  1. I 2002 begynte Rolex å lage såkalte mikroetsinger helt nederst på glasset (der hvor viseren peker mot klokken seks). Etsingen, som viser Rolex' kongekrone, er svært liten og vanskelig å se uten med lupe eller mikroskop.