Men departementet åpner samtidig døren på gløtt for en mer fleksibel håndtering av CO2-kravet til inneluften.

I ekspertuttalelsen fra Nasjonalt Folkehelseinstituttet står det svart på hvitt at gamle skoler ikke nødvendigvis trenger nytt ventilasjonssystem. Utlufting midt i timen får holde, selv om luften på slutten av timen viser seg å inneholde for mye CO2.

Men når skolene skal rehabiliteres, må ventilasjonssystemet på plass, skriver Folkehelsa.

Bergen sliter i dag med å få godkjent inneklimaet i 15 eldre skoler uten å installere et flunkende nytt balansert ventilasjonssystem. Dette vil koste 20 millioner kroner og kan ikke gjøres uten at skolene er tømt for elever.

Det var litt av bakgrunnen for at Bergen Bygg og Eiendom tidligere i høst ba departementet heve normen for CO2 i inneluften fra 1000 ppm til 2000 ppm. Overfor departementet argumenterte BBE med at mer utlufting og bedre renhold har større effekt på inneklimaet enn kostbare ventilasjonssystem.

Nils Arild Johnsen, byråd for miljø— byutvikling og tekniske tjenester, griper halmstrået fra departementet. Selv om normen på 1000 ppm blir stående, har Bergen slik han ser det fått aksept for å bruke sunn fornuft:

— Jeg mener at vi nå bør kunne få godkjent inneklimaet i flere skoler uten å installere nye ventilasjonssystem. I forhold til Næringsmiddeltilsynet og teknisk hygiene, som står for godkjenningen, er dette er viktig signal, sier Johnsen til Bergens Tidende.

Marianne Daltveit, verneombud ved Midtun skole, advarer mot å tro at utlufting og renhold kan erstatte nye, effektive ventilasjonssystemer. Skolen hun arbeider på fikk nytt ventilasjonssystem i sommer. Forskjellen er merkbar, og lar seg lese i fraværsprotokollen til hennes klasse.

— I høst har vi hatt lite fravær. Jeg mener det skyldes bedre inneluft. Jeg merker det tydelig på meg selv også. Tidligere måtte jeg ofte undervise med åpne vinduer og åpen dør til korridoren utenfor. Nå går jeg fra endt time og tenker ikke engang på behovet for å lufte, sier Daltveit til Bergens Tidende.