— Dette avviser jeg. Helse-Norge får slå seg litt til ro. Det kommer mer penger, det har helseministeren sagt. Når sykehusproposisjonen kommer fredag, vet vi mer, sier Alvheim.

— Da er det to ting vi må få styr på: Underskuddet som sykehusene pådrog seg i 2001, pluss friske penger til flere behandlingstrengende på fire prosent.

— Norske helseforetak har ikke penger til nytt medisinsk utstyr, til investeringer, større vedlikehold eller planlagte prosjekter. Var det dette som var meningen da staten tok over ved nyttår?

— Meningen og meningen. Det er klart at sykehusbudsjettene burde vært i balanse idet staten overtok. Men flertallet i Stortinget ville ikke gi mer penger, sier Frp-politikeren.

Han sier at underskuddet som landets sykehus pådrog seg i fjor, beløper seg til minst halvannen milliard kroner.

Alvheim har et meget avslappet forhold til helsefolkets dommedagsprofetier.

— Norske sykehus har fått en formidabel pengeøkning de siste fem til ti årene. Men det er mye å hente i effektivisering ved de enkelte sykehus, sier Alvheim.

— Det er mitt håp og min tro at ved utgangen av 2003 skal ventelistene være nede på et forsvarlig nivå, uten de uholdbare helsekøene vi har i dag. Det er målsetningen for hele reformen. Men for å lykkes må det gjøres mye internt på sykehusene, og det kan bli tøft for dem som jobber der, sier John Alvheim.