Noe mai-bryllup er det under alle omstendigheter urealistisk å tenke på.

Rådgiver Elisabeth Bru i Justis— og forvaltningsavdelingen hos Fylkesmannen sier at det finnes liten praksis for slike saker, men at saksgangen er at en eventuell klage går via Fylkesmannen til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som tar endelig stilling til saken. Hvor lang tid en slik runde kan ta, er umulig å si.

— Personer som er gjort umyndige må ha tillatelse fra verge eller hjelpeverge for å gifte seg, men hvis vergen sier nei, kan Fylkesmannen likevel gi slik tillatelse dersom man finner at argumentene for å nekte er usaklige eller grunnløse, sier Elisabeth Bru.

FORLOVET: Paret har vært kjærester i fire år og forlovet nesten like lenge. De har hatt sine kontroverser, men nå er de hundre prosent sikre på hverandre.
Christiansen, Roar