Birkeland kirke var fullsatt ved Haldor Høytes bisettelse. Vakre blomsterbuketter i høstens farger prydet hele kirken, ved inngangen sto et lite bord med et portrett av den avdøde slik alle husket ham, blid, spill levende og engasjert. Sønnen Jarle talte på vegne av den nære familie:

— Da jeg leste meldingen på internett om at en mann var omkommet i en båtulykke ved Hjellestad, var min første tanke å ringe hjem for å høre at alt sto bra til. Min uro ble ikke mindre da mor kunne fortelle at hun ikke fikk svar på mobiltelefonen. Det gikk opp for oss at det verste kunne skjedd, sa Jarle Høyte i sin minnetale. Han tegnet et portrett av en far som hadde lært sine sønner det de skal ha med seg for å kunne greie seg i livet:

— At du, sjøulken, den uredde og den friskeste skulle dø like ved ditt livsverk «Holmen» ved Hjellestad, er ufattelig. Men du døde som du levde, i full aktivitet og du ante fred og ingen fare da ulykken inntraff.

- Den beste far på jord

På din pc kan vi se alle de brev og hilsener du sendte til andre, alle som fikk din hjelp, enten det var tomtesalg eller forsikringssaker eller andre juridiske råd. Det gjør godt å lese om alt du har vært for andre. Vi er både rørt og stolt av å ha hatt en slik far. Du var opptatt av muligheter der andre bare så problemer. Du var snill i ordets rette forstand, sa sønnen og fortalte om en far som alltid hjalp til, som deltok i det praktiske arbeidet og støttet sine nærmeste på alle måter.

— Vi husker også dine taler, kantater og Høyte-latteren er kjent langt ut over familien! Jeg kommer til å savne de mange bridgestundene. Mor var alltid trygg på tur med deg, du leste kart som andre leste bøker. Du har gitt oss alle et hav av uforglemmelige øyeblikk. Du var en ener, et forbilde, den beste faren på jord, sa Jarle Høyte i sin minnetale.

Blant de fire store

Byråd Trond Tystad hilste på vegne av Bergen kommune og sa at mange ansatte i Bergen kommune hadde snakket om Høyte etter den tragiske ulykken som frarøvet den vitale 75 åringen livet:

— Haldor Høyte var en av de fire store rådmenn etter krigen. Vi har et minne om en klar, korrekt og varm embetsmann som var respektert. Den perioden Høyte var rådmann, var en vanskelig økonomisk tid for kommunen. Men Høyte ville ikke skjære brutalt, han appellerte til det felles ansvar og tok innstrammingene over en lengre periode for at det skulle smerte mindre. Han fikk også gleden av å se at økonomien var på bedringens vei da han sluttet i Bergen kommune.

Trond Tystad la ned en krans på vegne av Bergen kommune.

Musikkvennen

Styreformann i Musikkselskapet Harmonien, Pål Lorentzen, hadde en grei begrunnelse for at man fremdeles ville ha 75 år gamle Haldor Høyte i styret:

— Fordi vi ikke ville gi slipp på ham! Med sin store kunnskap, sitt betydelige intellekt og sin begeistring for både byen og orkesteret, kunne Haldor formulere seg med ord som veide tungt i alle sammenhenger. Med sin energi og fart kunne han ta på seg store utredningsoppgaver. Noe av det siste han gjorde var å skrive et strategidokument for orkesteret som trekker opp veien for orkesteret til å bli et europeisk eliteorkester. I form og innhold er det et vektig dokument, sa Lorentzen som la ned en krans på vegne av styret i Harmonien.

- Tro er vente seg det gode

Forrettende prest, kapellan Eiel Holten, trakk i sin tale frem et ord fra den danske filosofen og teologen Søren Kierkegaard:

— «Gud er at det er mulig». Fortvilelsen er å være alene, ikke se mulighetene. Troen er og det motsatte av å gi opp, Gud er muligheter, Gud er det som skal komme. Å tro er vente seg det gode, selv ved kanten av en grav, sa kapellanen i sin tale ved kisten. To musikere fra Bergen Filharmoniske Orkester spilte og sang under bisettelsen. Trompeteren Gary Peterson spilte den svenske folketonen «O store Gud» og Alan Hovhaness:: «The prayer of Saint Gregory». Liv Elise Nordskog sang «Amazing Grace». Organist var Jan Egil Vågsholm.

Avslutningsvis la den nærmeste familie ned blomster på Haldor Høytes kiste før de tre sønnene, to svogrer og en bror bar kisten ut av kirken.

MINNETALE: Jarle Høyte holdt minnetalen over faren som ble bisatt fra Birkeland kirke i går.<p/>FOTO: TOR HØVIK