Uten årets blå klistrelapper på bilen bør du skygge unna politi og tollbetjenter med saks.– Når ferien nå er over, kan jeg love at vi setter søkelyset på dette, sier tolldistriktssjef Ivar Sletten i Hordaland og Sogn og Fjordane tolldistrikt.8.600 kjøretøyer i Hordaland er begjært avskiltet på grunn av manglende årsavgift. I Sogn og Fjordane er tallet 1400. Likevel gjør det Sogn og Fjordane til landets beste betalere. Bare 2,7 prosent har unndratt seg årsavgiften. I Hordaland gjelder det 4,2 prosent. Blir du stoppet langs veien uten kontrollmerker på nummerskiltet, er det lite som hjelper. – Dersom man ikke kan vise kvittering, kan man gjøre opp på stedet. Men ingen slipper unna ekstra gebyrer, sier Sletten. Avskiltingsgebyret er på 900 kroner. Sammen med årsavgift på 2265 for personbil, og 250 kroner i tilleggsavgift for sen betaling, blir det 3415 kroner.Ifølge Vegdirektoratet har hele 160.000 norske bileiere ikke fått tilsendt årets kontrollmerke. Myndighetene regner med at tredjeparten av kjøretøyene kan være vraket. Tollvesenet vil ikke gå til inkasso for å innkreve skyldig årsavgift for 2001, slik det tidligere er varslet om. For å unngå krav om årsavgift for 2002 må du ha levert inn skiltene før 31. desember i år, eller levert bilen til godkjent vrakplass før 16. mars 2002.