— Bruk av telefonavlytting har vært sentral i etterforskningen, spesielt i forhold til å samle inn bevis for at tyveriene er begått som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe, sier aktor Rudolf Christoffersen.

I går startet rettssaken mot fem personer som er tiltalt for å tilhøre det politiet betegner som en tyveriliga med utspring i Albania. Til sammen er de tiltalt for 32 innbrudd og innbruddsforsøk over hele Norge.

Antimafia-lov

Alle er tiltalt etter den såkalte antimafia-paragrafen 60a, som ble innført for å styrke politiet i kampen mot organisert kriminalitet. For å få domstolens velsignelse til å bruke avlytting, må det være skjellig grunn til mistanke om en forbrytelse med strafferamme på over ti år.

Grovt tyveri har strafferamme på seks år, men straffelovens paragraf 60a øker strafferammen med opp til fem år. Ved å sikte tre personer etter denne paragrafen, fikk politiet lov til å avlytte telefonene deres.

  • Vi begrunnet vår begjæring til retten med at tradisjonelle etterforskningsmetoder ikke var tilstrekkelig for å oppklare saken, sier Christoffersen.

I løpet av den tre uker lange rettssaken vil påtalemyndigheten føre telefonsamtaler som bevis for at flere av de tiltalte har avtalt kjøp og salg av tyvegods fra innbruddene.

Innrømmet innbrudd

— Vi mener en av de tiltalte har hatt rollen som hovedmann for omsetning av tyvegods. Det er svært vanskelig å etterforske noe slikt, hvis man ikke kan bruke telefonavlytting, sier Christoffersen.

Politiet har brukt store ressurser på å oversette telefonsamtalene, som er på albansk, engelsk, arabisk og urdu. Fire av de fem tiltalte innrømmet straffskyld for innbrudd, men nektet for å tilhøre en organisert kriminell gruppe.

Mannen som politiet mener har organisert innbruddene og omsatt tyvegodset, Alfred Alex Odeh, nekter straffskyld.

Det er tekniske bevis fra flere av innbruddene, men i stor grad knyttes de tiltalte til åstedene gjennom utslag på basestasjoner for mobiltelefoner.

Meldinger til kjærester

Politiet mener personlige tekstmeldinger beviser at det faktisk er de tiltalte som har brukt mobiltelefonene nær åstedene.

— Flere har hatt utstrakt kontakt med sine kjærester. Selv om man låner bort telefonen sin, er det sjelden den som låner mobilen sender tekstmeldinger til eierens kjæreste, sier Christoffersen.

Utbyttet fra innbruddene har stort sett vært tobakk, penger fra spilleautomater og kontantkort til mobiltelefoner. Påtalemyndigheten mener de tiltalte har brukt stjålne kontantkort kort tid etter innbruddene.

— Disse kontaktkortene har et registreringsnummer som gjør det mulig å få vite nøyaktig hvilke mobiler de er brukt på, sier Christoffersen.

Forsvarerne er i liten grad interessert i å kommentere saken, men advokat Geir K. Kristiansen er kritisk til tiltalepunktet om organisert kriminalitet.

— Bevismessig er det ikke grunnlag for å si at det er en organisert kriminell gruppe. Listen bør ligge høyt for å ta ut tiltale etter 60a, sier Kristiansen.

STORE RESSURSER: Politiet og politiadvokat Rudolf Christoffersen (t.h.) har brukt store ressurser på å oversette avlyttede telefonsamtaler, som er på albansk, engelsk, arabisk og urdu. Her er han i retten med forsvarer Vahid Ala'i.

STORE RESSURSER: Politiet og politiadvokat Rudolf Ghristoffersen (t.h.) har brukt store ressurser på å oversette avlyttede telefonsamtaler, som er på albansk, engelsk, arabisk og urdu. Her er han i retten med forsvarer Vahid Alai.
Silje Katrine Robinson