Ulvik strekker seg langt innover Hardangervidda og omfatter blant annet Finse.

Fjellstyret i Eidfjord er usikker på hvordan høsten blir, men har ikke satt noen begrensinger for jakten. Det er i sommer observert få, men store rypekull. Samtidig er det sett en del smågnagere i området. Det gjør at fjellstyret håper at rypebestanden kan utvikle seg til å bli bra når jakten starter.

Fjellstyrene forvalter småviljakten på statsallmenningene. Gjennomgangstonen i rapportene fra store deler av landet er at det er mye smågnagere i fjellet, som vanligvis er et godt tegn på at det blir mye rype til høsten.

Rypejakten er også avlyst i Rauland på sørsiden av Hardangervidda, men i de andre områdene går den som normalt.

I deler av Jotunheimen var jegerne i fjor pålagt kvoteordning på henholdsvis to og tre ryper for hver jaktdag. I følge fjellstyrene fungeret den godt. I tilllegg er det observert en del smågnagere i fjellet. Fjellstyrene tror derfor på en bra rypebestand til høsten.