For andre var det en slags endelig avskjed med et hus der skrivemaskinene klapret og settemaskinene raslet før den stillegående dataalder overtok.

Men også etter den var inntrådt, sto rotasjonspressen i kjelleren og ventet på å sende sin dur gjennom huset og aviser ut til vestlendingene.

Som den intelligente leser vil ha forstått: «Stein Rokkans hus» er det gamle BT-huset i Nygårdsgaten. Kjøpt for 115 millioner kroner og ombygd for 132 millioner. Rimelig, sier ekspertisen, tatt i betraktning at det har fått mange spesialrom og mye utstyr for mer ømfintlige samlinger.

Litt merkelig å gå inn i et hus man har kjent i så mange år. «Jeg må kanskje si velkommen hjem ...» hilste universitetsdirektør Kåre Rommetveit oss med. I vår tid var det åpent — når man hadde sluppet forbi vakten i resepsjonen ý nå er det to dører med låser og nøkkelkoder i hver etasje.

Heisene har ikke lenger rosafargede speil (trenger ikke akademikere et flatterende speilbilde?), men trappeoppgangen har fortsatt Reidar Johan Berles steinmosaikk. Og kantinen er flyttet til festsalen i 8. mens rotasjonspressen er byttet ut med magasiner og depoter.

Universitetet i Bergen hadde et Rokkan-hus fra før: den tidligere maskinistskolen i Rosenbergsgaten. Men den var relativt beskjeden, og Rokkan var en internasjonal størrelse innen samfunnsforskning. Han var en entreprenør som fikk i gang meget, han var en nettverksbygger og en forsker som satte Bergen på det akademiske verdenskartet. Han er levende også 24 år etter sin død.

— Vi flyttet navnet fordi vi synes dette huset står mer i stil med den betydningen Stein Rokkan har hatt, sa Rommetveit. Vi følte oss nesten beæret på Bergens Tidendes vegne - inntil vi skjønte at Rommetveit siktet til hva huset nå inneholder og det faktum at det kobles sammen med samfunnsvitenskapen i nabohuset mot Fosswinckels gate. Men likevel ...

INNHOLDSRIKT: Der BT-ekspedisjonen en gang var, er nå Billedsamlingen. Og i 4. etasje der redaksjonen var, er nå blant annet Senter for etter- og videreutdanning. Det kunne være fristende å se noe symbolsk i det. <p/>FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN