I forbindelse med utbedringer av taxi-fasilitetene ved Flesland, ønsker Avinor nå å innføre en ekstra avgift for drosjer som bruker lufthavnen som holdeplass.

Prosessen med å få avgiften på plass er så langt i oppstartsfasen, men Avinor kan fortelle at det jobbes med alternativer både for Flesland, Sola og Kjevik.

Prisforslag på 30 kroner

— Dette er et prosjekt vi har satt i gang, for å utbedre taxi-produktet på lufthavnene. I Bergen har vi lite areal tilgjengelig på bysiden av terminalen. Det ønsker vi å rydde i. I tillegg ønsker vi å bruke ressurser på å markedsføre drosje- og kollektivtilbudet ved lufthavnen, sier Aslak Sverdrup i Avinor.

Lufthavndirektøren ved Flesland forklarer at fasiliteter som oppstillingsareal og køsystem for taxiene, oppholdsrom for taxi-sjåfører og en tjeneste utenfor terminalen med en vert som sikrer tilgjengelige drosjer til en hver tid, trolig vil komme på plass når utbedringen er gjennomført.— Det vil bli en avgift forbundet med denne utbyggingen. Prisforslaget ligger på 30 kroner i Stavanger. Prisen i Bergen er ikke klar så langt, og skal diskuteres på møtet mellom Avinor og taxi-næringen kommende uke, sier Sverdrup.

Taxi-kundene kan få regningen

Prisforslaget for Sola, hvor prosessen har kommet et godt stykke på vei, er så langt satt til 30 kroner per tur. Sverdrup vil ikke slå fast om dette også blir prisen på Flesland.

Lufthavndirektøren legger imidlertid til at en lignende avgift allerede er på plass på flyplassene i Oslo, Trondheim, Bodø og Tromsø. Ved samtlige av dem er det taxi-passasjerene som må betale prisen.

— På de andre lufthavnene plusses avgiften på regningen, sier Sverdrup.

- Vi lover kraftig motstand

Leder i Taxi1, Robert Aasmul, reagerer kraftig på planene om å innføre avgiften for taxier på Flesland. Han vil nå gå i bresjen for hele næringen for å få stoppet gebyret.

— Vi vil ikke akseptere at en slik regning veltes over på kundene. Det er et rent gebyr som Avinor ikke kan pålegge næringen. Vi lover kraftig motstand, sier Aasmul, og legger til at det årlig kjøres 500.000 drosjeturer fra Flesland.

— Da sier det seg selv at dette vil medføre store summer, sier han.