• Avinor vil ikke opprette gratis langtids parkeringsplasser for funksjonshemmete nå, men avventer et innspill fra Samferdselsdepartementet om en slik ordning.

Kommunikasjonsdirektør Ove Narvesen i Avinor sier dette til Bergens Tidende. Saken var oppe i Stortinget i september. Da sa samferdselsminister Torild Skogsholm, Venstre, at hun ville ta opp spørsmålet om gratis langtidsparkering med Avinor. Selskapet eier parkeringsanleggene på alle de største flyplassene i Norge. Avinor har overlatt til EuroPark å drive anleggene.

— Fra Avinors side er vi åpne for å se på ulike alternativer for å imøtekomme behovene til de forflytningshemmede, sier Ove Narvesen. - Vi har lagt til rette for gratis korttidsparkering. Når det gjelder langtidsparkering, må forflytningshemmede i dag betale, på samme måte som andre reisende. Om det skal settes av gratis parkeringsplasser til forflytningshemmede også på langtidsparkering, må vi finne praktiske løsninger på dette. Enten må vi da leie plasser tilbake fra dem som har kontrakt på å drive parkeringsvirksomheten på flyplassene, alternativt opparbeide nye plasser i nærheten av terminalen, sier han.

— Det blir i siste instans opp til de politiske myndigheter å ta beslutning om hvorvidt de ønsker at dette skal belastes selskapet Avinor AS direkte. Vi avventer et konkret innspill fra Samferdselsdepartementet, som er Avinors eier, sier Arvesen.