I forbindelse med den nye Masterplanen for Flesland i perioden 2006-2015, har forskere ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) beregnet tre ulike scenarier for flytrafikken ved flyplassen i Bergen. Avinor har valgt å legge de høyeste prognosene til grunn.

Med et slikt utgangspunkt forventer man at passasjertallet øker fra 3,73 millioner i 2004 til 6,2 millioner i år 2020 -en økning på i overkant av 65 prosent. Den laveste prognosen tilsier et passasjertall på fem millioner om 13 år, et tall som med dagens trafikkutvikling trolig blir passert allerede i 2008 eller 2009.

11,5 millioner reisende

Frem mot år 2050 forventer forskerne en dramatisk vekst i flytrafikken. De høyeste anslagene lyder på hele 11,5 millioner reisende på Flesland i 2050 — altså en tredobling av passasjertallet i 2004.

Men forskernes prognoser er allerede i ferd med å sprenges. TØI-rapporten la i 2004 opp til at Flesland ville få 4,5 millioner reisende i 2010. Dette tallet ble imidlertid passert allerede i fjor.

Lasse Bardal, Avinors fungerende direktør for de store flyplassene, sier at de laveste prognosene er basert på at klimasituasjonen og strengere miljøkrav fører til høyere billettpriser, avgifter og restriksjoner. Bardal regner imidlertid med at klimautfordringene må løses på andre måter enn forbud mot å fly ubegrenset.

Utfordres av klimaet

— Klimaet er en meget stor utfordring for både Avinor, flyplassene, flyselskapene og flyindustrien. Men vi har svært mye å gå på med mer effektiv og miljøvennlig drift av flyplassene, teknologiutvikling i flyindustrien og mer miljøvennlig flyging. Til sammen vil dette gi store reduksjoner i miljøfarlige utslipp. Vi tror ikke det er mulig å legge restriksjoner på flytrafikken. Skal man fly fra Bergen til London finnes det verken tog, båt eller andre reelle alternativer til fly. Restriksjoner vil få dramatiske konsekvenser for Norges plass i den internasjonale næringsvirksomheten, sier Bardal.

Øker utenlands

Lufthavnsjef Dag J. Aksnes tror utlandstrafikken på Flesland vil vokse raskere enn på innenlandsrutene. Det samme tror TØI. Mens den høyeste prognosen frem mot 2020 viser en trafikkvekst på inntil 43 prosent innenlands, viser samme prognose 139 prosents økning på utenlandsrutene.