Prislappen er på 100 millioner kroner. På den ene siden av bordet sitter Roger Skoglie, direktør i Bybanen Utbygging. På andre siden sitter Alf Sognefest, prosjektansvarlig for terminalutbyggingen på Flesland.

Mellom dem ligger uenigheten om hvem som skal betale for bybanestoppet på flyplassen. Forhandlingene har pågått i årevis. Om de ikke blir enige innen utgangen av mars, kan varsellampene blinke for byggingen av stoppeplassen.

— Hvordan ting skal fungere teknisk er vi helt enige om. Og samarbeidet med Avinor er utmerket. Men vi er altså uenige om det som handler om kostnadene, sier Skoglie.

Signerte avtale

For et par år siden signerte konsernsjef i Avinor og fylkesordfører i Hordaland fylkeskommuen en intensjonsavtale. Den tar også for seg kostnadsfordelingen. Det den slår fast er imidlertid bare at partene skal bli enige seg i mellom etter å ha forhandlet.

— Forhandlingene har vel pågått siden den avtalen ble signert. Men vi kan ikke skryte på oss at vi har jobbet så intensivt med det før det siste halvåret, sier Skoglie.

Høy pris

Sist gang partene møtte hverandre ansikt til ansikt var i okotber. Det endte med et tilbud og et mottilbud, uten at de klarte å bli enige.

- Hvor mye vil dette koste?

— Det vi diskuterer her er i 100 millioners-klassen. Det er hele summen. Så diskuterer vi fordelingen av den.

BT har bedt Bybanen om å få se dialogen mellom partene, men dette nekter de å utgi grunnet «konkurransemessige hensyn». At noen er taletrengte i denne saken er imidlertid hevet over en hver tvil. Totalt har Bybanen Utbygging registrert 142 dokumenter på denne saken.

Forsinkelser

Alf Sognefest i Avinor sier debatten har vart lenge nå. Totalt er det 35 poster på den økonomiske siden som de diskuterer. Det meste mener han de skal bli enige om.

— Dette dreier seg tross alt om et beløp på rundt 100 millioner kroner. Det skulle bare mangle at det ikke var noen utfordringer. En slik regning skal det være diskusjoner rundt.

Sognefest håper partene kommer til enighet snart, og sier de er enige om fremdriften i samtalene. Men vedgår samtidig at de ikke har så altfor mye tid på seg.

— Så langt har ikke dette forsinket Bybanen, og jeg skal ikke stikke under en stol at det har vært krevende og harde forhandlinger. Men vi bør være ferdige innen utgangen av mars. Da skal vi inngå nye entreprisekontrakter for byggingen, så da bør dette være klart.