— Vi prøver å avhøre vitner og jobber med å få fatt i dem som reagerte på manøvreringen. Vi har hittil snakket med et par av passasjerene, men ikke foretatt noe formelt avhør ennå, opplyser politibetjent Jarle Rørvik ved Kvinnherad lensmannskontor.

— Hva sier de dere har snakket med?

— De reagerte på måten fergen kom inn til land og måten den manøvrerte når den gikk ut fra Sunde kai. Fergen hadde en unormal manøvrering.

Lensmannsfullmektig Sigurd Børve opplyser at vitnene vil bli avhørt fredag ettermiddag eller like over helgen. Han presiserer at maskinsjefen som «bare» testet gult i promilletesten også er siktet.

Promilletallene klar neste uke

— Avisene skriver så mye om gule og røde utslag. Alle utslag i promilletester gir mistanke om overskridelse av 0,2-grensen. Gult utslag er vippeposisjonen. Da avveier man å ta blodprøve.

Børve opplyser at en slik blodprøve er tatt av både av maskinsjefen som blåste til gult utslag og de fire andre fikk promillemåleren til å lyse rødt. Resultatet av blodprøvene er ventet å foreligge mot slutten av neste uke.