ROY HILMAR SVENDSEN roy.svendsen@bt.no

— Hensikten er å avbagatellisere disse handlingene og gi ungdommene en tankevekker, sier leder for Forebyggende avsnitt ved Bergen Politidistrikt, Per E. Stiegler.Tidligere brukte bergenspolitiet sine ressurser på området til å besøke skoler og informere om farene ved narkotika. Men de siste årene har det forebyggende arbeidet fått en annen vinkling.

Bedre effekt enn skolebesøk - Nå setter vi mye inn på reell etterforskning av det en kan kalle bagatellsaker hvor det er ungdom involvert, for eksempel nasking og hasjrøyking. Vi tar dem blant annet inn til avhør, hvor også foreldrene er til stede. Og hittil ser dette ut til å ha bedre effekt enn skolebesøkene, hevder Stiegler. Blant tenåringene er det ifølge Stiegler ikke ofte en treffer på heroinbruk. Men han poengterer sterkt viktigheten av å slå hardt ned på all bruk av narkotika.- Barrieren fra alkohol til hasj er mye lavere nå enn for bare få år siden, og vi mener slike mildere stoffer er inngangsporten til amfetamin- og heroinbruk, sier Stiegler.

- Feil at "alle" røyker hasj - Vi møter også veldig ofte legitimerende argumenter hos tenåringer av typen "alle røyker jo litt hasj". Det er noe som er helt feil, og som verken ungdom eller deres foreldre må la seg lure av, poengterer Stiegler. Han viser til en undersøkelse bergenspolitiet gjorde av en gruppe ungdommer i perioden 1995-1998. Denne viste at 13 prosent av de spurte hadde prøvd hasj innen de var ferdige på grunnskolen.- I disse sakene er vi er avhengig av samarbeid fra ungdommenes foreldre for at dette skal virke. Vi voksne må vise felles holdninger til stoffproblematikken. Hvis foreldrene bagatelliserer disse forholdene, er det lite hjelp i vår innsats, sier Stiegler.