Han er styreleder i Norsk forening for Pengespillproblematikk, har vært psykiater i Oslo i 30 år, og regnes som ekspert på sykelig avhengighet. — Alt kan overdrives. Men bruk av mobil eller tekstmeldinger bør ikke defineres som en lidelse som gir rett til offentlig finansiert behandling. Dette er en overdrivelse som ikke har stort mer dramatiske skadevirkninger enn tidsbruk, mener Fekjær.Til sammenlikning ble spillegalskap godkjent av som en sykdomsdiagnose av Verdens helseorganisasjon allerede rundt 1980. I Norge kan en blant annet få hjelp for dette på Stiftelsen Renåvangen i Hedmark. - Pengespill er en økonomisk katastrofe med svære ringvirkninger for venner og familie. Det er mye mer alvorlig, mener Fekjær.- Men det er også dyrt å bli hektet på tekstmeldinger eller å ringe i telefon? - Sammenliknet med spilleautomater, er dette småtterier. Der kan du tape 400 kroner i minuttet. En månedslønn kan bli borte i løpet av to timer. Det skjer ikke med mobiltelefon, sier Fekjær.Han anslår at over halvparten av de flere hundre personene som har søkt behandling på grunn av spilleavhengighet, har tenkt på- eller forsøkt å ta sitt eget liv.