— Generelt kan jeg si at denne type saker skal behandles i løpet av et halvt år. Når det er snakk om kriminalitet, som i denne saken, vil behandlingstiden normalt være kortere, sier Berit Solheim, seksjonssjef ved Utlendingsnemnda.

Moren til barnet hevder at asylsøkeren prøver å true henne til å undertegne en avtale som feilaktig stadfester at han har hatt samvær med barnet. I hvilken grad har Utlendingsnemnda mulighet til å sjekke opplysninger de blir presentert for?

— Vi har en selvstendig plikt til å undersøke saken. Da må den være så godt opplyst at vi kan fatte et forsvarlig vedtak. Vi har mulighet til å be politiet foreta nærmere undersøkelser av saken. I tillegg kan vi innhente ytterligere informasjon fra advokat, sier Solheim.

Mannen står foreløpig i soningskø for voldsdommen mot den norske kvinnen. Solheim kan ikke avvise at soningen vil kunne føre til utsettelse av en eventuell utsendelse.

— Vi forholder oss bare til spørsmålet om familiegjenforening. Det blir opp til politi og fengselsmyndigheter å avgjøre forhold knyttet til soning.