Krigsseilerforeningen i Bergen, som er initiativtaker til monumentet, ønsker monumentet på Shetlands-Larsens brygge og blir støttet av alle de maritime foreningene i Bergen, pluss Bergenhus bydelsstyre.

Men Tom Knudsen (A), byrådsleder for miljø og byutvikling, forteller at avdelingen har falt ned på to plasseringsalternativer, Bradbenken og Shetlands-Larsens brygge.

Bradbenken anbefales i sakspapirene som er lagt frem for byrådet.

Det andre alternativet er at det plasseres en skulptur på 0,5 x 0,5 meter i grunnflate, og maksimum 1,5 meter høy, mellom statuen av Shetlands-Larsen og ytterst på kaikanten.