Styreleder Oddvard Nilsen sier til BT at han håper dagens debatt skal sette endelig punktum for en årelang strid.

– Vi må sørge for et vedtak som skaper trygghet for pasientene, sier Nilsen. Han støtter seg til fagrapporten som i hovedsak vil sentralisere virksomheten til Haukeland Universitetssykehus.

Men slik temperaturen har vært i debatten de siste dagene, er dette trolig ren ønsketenkning.

Striden står om hvorvidt nevrokirurgene i Stavanger skal foreta kompliserte hjernesvulst— og Parkinson-operasjoner. Både ledelsen og fagmiljøet i Helse Bergen og Helse Vest-ledelsen sier nei.

Stavanger mobiliseres

Men i sykehusmiljøet, næringslivet og i det politiske miljøet i Stavanger-regionen mobiliseres det for at sykehusene i Bergen og Stavanger skal dele hjerneoperasjonsvirksomheten mellom seg.

– Hjernekirurgi er for komplisert til å deles på to sykehus i en så liten region som Vestlandet. Kvaliteten blir ikke tilfredsstillende noen steder. Pasientene vil lide, sier klinikksjef Haldor Slettebø ved Haukeland Universitetssykehus.

Einar Knudsen leder Stavanger-aksjonen – en folkeaksjon som støtter sykehuset i Stavanger.

– Pasientene kommer til å dø om hjernekirurgien i Stavanger blir nedlagt, sier han.

Åpent utfall

Slik det ser ut er utfallet av styremøtet helt åpent. Men det er varslet minst to motforslag til Helse Vest-ledelsens innstilling.

Reidun Korsvoll, Ap-politiker og varafylkesordfører i Rogaland og Ellen Solheim, fylkespolitiker fra Kristelig Folkeparti, møter med hvert sitt forslag til støtte for Stavanger.

– Vi vil se om vi kan samordne forslagene underveis, sier de to.

Helse Vest-administrasjonen er blitt pepret med skriftlige og muntlige innspill. Et av de mest oppsiktsvekkende kommer fra Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland og fylkesordfører i Rogaland, Roald Bergsaker.

Varsler helseministeren

I går skrev de til helseminister Sylvia Brustad og ba om et møte.

De lar det skinne igjennom at de ønsker at helseministeren overprøver vedtaket dersom virksomheten blir sentralisert til Haukeland.

Styreleder Oddvard Nilsen vil ikke kommentere brevet overfor BT. Helse Vest-direktør, Herlof Nilsen, er ikke overrasket:

– Denne saken har utviklet seg til å handle mer om politikk enn om fagligmedisinske vurderinger, sier han.

ADVARER: ¿ Pasientene vil lide. Det mener klinikksjef Haldor Slettebø vedHaukeland Universitetssykehus blir resultatet dersom hjernekirurgien blir deltmellom Bergen og Stavanger. ARKIVFOTO: RUNE SÆVIG
Sævig Rune