De to krever 14 millioner dollar i erstatning for tapt farsarv.

Amelia og Einar Riis trenger en advokat som kan jobbe gratis for dem. I retten onsdag ble det avklart at deres prosessfullmektig, Arvid Sjødin i Stavanger, nedlegger sin advokatpraksis og dermed ikke kan føre saken videre for dem.

Retten ga Amelia og Einar Riis frist til torsdag morgen med å avklare spørsmålet om ny prosessfullmektig og med å sette opp alternative datoer for beramming av erstatningssaken i lagmannsretten.

Amelia Riis sier til NTB at hun er fornøyd med onsdagens behandling av saken i lagmannsretten.

Saken handler om rederdatteren Amelia Riis og hennes del av arven etter at faren, skipsreder Kristoffer Olsen senior, døde i 1948. Ankesaken i Gulating lagmannsrett er bare en av mange rettssaker Riis-familien har vært gjennom i kampen for at Amelia skal få sin rettmessige arv.

Fremskrittspartiets leder, Carl I. Hagen, fulgte saken i lagmannsretten i Bergen onsdag. Han sier til NTB at han har en økende uro over at det kan ha skjedd et justismord med statlig medvirkning i denne saken og vil vurdere å reise forslag i Stortingets kontroll— og konstitusjonskomité om en granskning av hele Riis-komplekset.

(NTB)