Skulle ekteparet Algerøy bestemme seg for å kjøpe bilen, vil drøye halvparten av kjøpesummen gå til staten i form av skatter og avgifter.

Uten engangsavgiften ville prisen vært mer enn 100.000 kroner billigere.

Avgiftene beregnes ut fra bilens størrelse og motor, — jo høyere verdi de gjeldende målevariablene har, desto mer betaler du i avgifter. Ekstrafunksjoner som skal bedre sikkerheten øker vekten., og dermed vil en sikrere bil være dyrere enn en mindre sikker bil.