Avdekket snusk med firmahytter

Krever tilbakebetalt skatt etter landsomfattende kontroll.