• Svært mange unge menn har skremmende og inngrodde holdninger til voldtekt, sier NTNU-forsker Mons Bendixen.

I en studie gjort i vår sa en tredel av de spurte guttene i videregående skole seg enig eller svært enig i påstanden: «En kvinne som blir voldtatt kan føle nytelse under voldtekten».

Like mange tror mange kvinner anmelder voldtekt falskt fordi de angrer etter at de har hatt sex.

Bare rundt 6 prosent av guttene var imidlertid enige i påstanden «Når en kvinne blir voldtatt har hun mest sannsynlig gjort noen for å havne i den slik situasjon».

Mange tror på myter

Spørreundersøkelsen ble gjort blant 334 elever ved tre ulike videregående skoler i Sør-Trøndelag. Bendixen kaller undersøkelsen for en forstudie, og påpeker at utvalget var for lite til å kalles representativt.

— Om man ser resultatene av alle 12 påstandene omkring voldtekt som ble stilt i elevene, finner man mye av de samme tendensene som i en studie jeg var ansvarlig for i 2005. Denne ble gjort blant nær 500 voksne i Sør-Trøndelag. Resultatene viser at mange tror på det jeg kaller myter om voldtekt, sier Bendixen.

— Hva er disse mytene?

- En av dem er jo for eksempel at kvinner legger opp til å bli voldtatt. Mytene er med andre ord oppfatninger som ansvarliggjør kvinner i voldtektssaker og bagatelliserer og forsvarer det menn har gjort, sier Bendixen.

På påstanden «Kvinner har en tendens til å overdrive hvor skadelig voldtekt er», svarte hver fjerde gutt at de var enig eller svært enig. Kun 3 prosent av voksne menn deler denne oppfatningen.

Kan hindre hjelp

Bendixen påpeker dessuten at urovekkende mange i den voksne befolkningen, både menn og kvinner, fremdeles mener det har betydning hvordan kvinnen gikk kledd da voldtekten skjedd, om hun flørtet, om hun inviterte mannen med seg hjem og så videre. Samtidig får mannen støtte for at han ikke hadde intensjoner om å voldta, men at han ikke klarte å beherske sine seksuelle drifter.

Forskeren er førsteamunensis i sosialpsykologi ved NTNU i Trondheim, og har studiert seksuelle overgrep også tidligere.

— Målet mitt med disse studiene er at vi skal arbeide for å endre holdninger til voldtekt og andre seksuelle krenkelser og at kvinner skal får bedre hjelp etter et overgrep, sier Bendixen.

Han peker på at lenge det eksisterer myter om voldtekt kan det være et stort hinder for voldtatte kvinner å få nødvendig hjelp og støtte i etterkant av overgrep.

— De føler at de ikke blir trodd verken av politiet, rettsvesenet eller resten av samfunnet, sier Bendixen.