Sur lukt av krabbe i forråtnelse river i nesen på den offentlige kaien i Øklandsvåg på Bømlo. Tre store sekker med breiflabbgarn og flere garnhauger vitner om beslaget som politiet og Fiskeridirektoratet mener må være det største på Vestlandet noensinne.

— Vi ser veldig alvorlig på at fiskeredskap etterlates i sjøen og dermed bidrar til et uregistrert fiske - et spøkelsesfiske, sier Paul Jacob Helgesen, rådgiver i Fiskeridirektoratet Region Vest.


Les også: Forsøpling og dyreplageri

Det var i november i fjor at politiet og Fiskeridirektoratet gikk til aksjon etter tips. Synet som møtte dem var tragisk. Flere hundre garn, som til sammen har en lengde på 5,6 kilometer, skal ha stått urøkta i sjøen flere steder vest på Bømlo.

— Alvorlig miljøkriminalitet

  • Vi mener garnene må ha stått rimelig lenge. De bar preg av råtten fisk og noe levende fisk. Det var mye krabber, benknokler og garnknuter etter fisk som var gått fullstendig i oppløsning.

Helgesen mener funn av blåskjell på blåser og tau indikerer at deler av brukene kan ha stått i sjøen siden forsommeren i fjor.

Politiet etterforsker nå saken etter at Fiskeridirektoratet Region Vest anmeldte forholdet. En person er mistenkt, men så langt ikke avhørt.

  • Det er en mann som har drevet med fiske, men vi har ennå ikke avhørt ham og vet ikke om garnene er hans, sier politibetjent Trond Atle Sjøvold ved Bømlo lensmannskontor.

Politiet understreker at de ser svært alvorlig på saken. Brudd på saltvannsfiskeloven har under særdeles skjerpende omstendigheter en strafferamme på inntil to års fengsel, ifølge politiadvokat Hallvard Gardshol Bjørndal ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

  • Jeg oppfatter forholdet som alvorlig miljøkriminalitet Slike garn forblir evige fangstfeller for fisken. Det er miljøforurensning og sløsing med ressurser.

Hva kan være årsaken til at garnene ble stående. Skyldes det en personlig tragedie?

  • Det vet vi ikke ennå, men det er helt uforståelig på grunn av verdien garnene og fangsten representerer.

- Sjeldent tilfelle

Verken politiadvokaten eller Fiskeridirektoratet Region Vest har vært borti tilsvarende saker tidligere.

— Vi tar til stadighet enkeltgarn som er umerket, men her snakker vi om garn som sammenlagt utgjør flere kilometere, sier Bjørndal.

  • Dette er et veldig sjeldent tilfelle. Det er første gang vi opplever i vår region. Jeg har kun hørt om én lignende sak i Nord-Norge, sier Helgesen i Fiskeridirektoratet.

Han understreker at det ikke er uvanlig at garn forsvinner som følge av at fartøy sliter av blåser eller at bruk tas av havstrømmer. Slike garn kan fiske i fem til syv år og kalles spøkelsesgarn.

  • Tapte garn er noe vi i Fiskeridirektoratet jobber systematisk med. Gjennom 20 år har vi drevet med årlig garnopprydning og samlet inn cirka 10.000 garn.

Saken fra Bømlo kaller han unødig sløsing med fiskeressurser. Fisken blir heller ikke registrert i forhold til fiskebestand.

— Hva slags verdier kan ha gått tapt?

  • Det er vanskelig å si, men det vanlige i slikt fiskeri er å ha 500 garn. Med så mange garn som nå er beslaglagt er det klart at dette kunne utgjort en stor verdi.

Politiet kjenner ikke til om den mistenkte har advokat.

LENA VERMEDAL