Tilsynet har konkludert med at det var svikt på flere områder i forbindelse med at en ansatt ble klemt mot et rekkverk på plattformen som er eid av Odfjell Drilling. Ulykken skjedde 28. februar i år.

Hendelsen inntraff mens Deepsea Bergen var i aktivitet på Volundfeltet.

Mannen fikk alvorlige skader på indre organer, fikk brudd i kragebeinet og i ribbein og måtte opereres for skader på en hovedpulsåre.

Granskingsrapporten fastslår at hendelsen hadde et stort potensial for tap av liv.

I sin gransking slår Petroleumstilsynet ned på fem forhold:

– Mangelfull ledelse, risikoforståelse og risikovurdering

– Mangelfull planlegging, tilrettelegging og utføring

– Mangelfull kommunikasjon

– Mangelfulle prosedyrer og instruksjoner

– Mangelfull etterlevelse av prosedyrer og instruksjoner.

Odfjell Drilling er nå bedt om å redegjøre for avvikene overfor tilsynet.