— Det er ingen gode grunner til å innføre boligsoneparkering utenfor bompengeringen, sier byrådsleder Monica Mæland.

Byrådet diskuterte saken på sin ukentlige konferanse i går. Direktør i Bergen Parkering, Bjørg Hatlem, sa til BT i går at de ser på muligheten for å utvide grensene for boligsonene til blant annet å inkludere området rundt Haukeland, Brann stadion og lenger ut i Sandviken.

Uenighet i byrådet

— Bergen Parkering må gjerne utrede dette, det er jobben deres. Men det skal til politisk behandling, og vi i byrådet vil være svært skeptisk til en utvidelse, sier Mæland.

— Hvorfor det?

— I sentrum er boligsonene begrunnet med at man vil få vekk fremmedparkeringen i gatene og sikre beboerne plasser. En tilsvarende begrunnelse finnes ikke i resten av byen, sier Mæland.

Det står ikke i samsvar med det den ansvarlige byråd, Lisbeth Iversen (KrF) sa til BT litt tidligere på dagen.

— Vi har et veldig trasig bilde på Årstad, Landås og Haukeland, med mye fremmedparkering og problemer for biler å ta seg frem i gatene. Dette må vi prøve å finne løsninger på, sa Iversen.

Hun bekreftet også at en av de aktuelle løsningene er å utvide boligsonene.

  • Jeg tror folk er villig til å betale hvis de får noe igjen. Da må vi gi de parkeringsanlegg og rydde gatene, sa byråden.

Vedtatt i fjor

I går sa KrFs gruppeleder Filip Rygg følgende til BT:

— Vi mener det må bli flere steder i Bergen med soneparkering, både på Landås, i deler av Sandviken og på Laksevåg.

Frp og Høyre uttalte seg derimot negativt til utvidelse av soneparkeringen. Med fem av syv byråder kan de overkjøre KrF, som blir forpliktet til å stemme med byrådet i bystyret.

— Vi er alltid enstemmige når vi uttaler oss i byrådet, sier Mæland.

Et nesten enstemmig bystyre (minus Demokratene) vedtok i fjor høst at Bergen Parkering skulle utrede om det var behov for endringer av boligsoneordningen, deriblant en mulig utvidelse. Det er det foretaket gjør nå. Ruth Grung (Ap), komitéleder for miljø og byutvikling, reagerer på at Mæland avfeier muligheten.

— Det er passivt av Mæland å si at alt skal være som det er. Det må være politikerne som skal legge premissene, sier Grung.

Hun tror også beboerne vil være villige til å betale hvis de blir garantert parkeringsplass i nærheten av hjemmet.

500 nye plasser

Monica Mæland bor selv i nærheten av Haukeland sykehus, og sier at hun ikke kjenner til at situasjonen er så ille som den beskrives som. Uansett mener hun det må være Helse Bergen sitt ansvar å skaffe parkeringsplasser til ansatte og besøkende.

— Vi gjør alt vi kan, men vi vil aldri klare å skaffe plass til alle ansatte, sier avdelingssjef for hospitaldrift Sverre Tinjar i Helse Bergen.

I dag er det 1700 parkeringsplasser ved sykehuset, mens man regner med at det er rundt 10.000 ansatte og besøkende innom hver dag. Nå vil helseforetaket kartlegge reisevanene til sine ansatte.

— Men vi har rundt 500 på venteliste for å få tildelt p-plass i dag, og jeg ser ikke for meg at det tallet vil synke nevneverdig de neste årene, sier Tinjar.

Riktignok åpner rundt 500 nye plasser de neste ukene, men Tinjar sier at det først og fremst er pasienter og pårørende som vil nyte godt av det.

— Vi vil flytte ansattes plasser fra hovedblokken for å gi rom for de besøkende, sier han.

Valde, Vegar