For flertallet i fylkesutvalget pålegger køprismotstander og fylkesordfører Tom-Christer Nilsen (H), om å forhandle med køprismotstander og partifelle Monica Mæland for å få innført dyrere bompenger i rushtrafikken.

Sier byrådet nei, bøyer fylkespolitikerne seg for det.

Avviser ordningen

Hva byrådet kommer til å si, er det liten grunn til å tvile på. Byrådsleder Monica Mæland avviser en slik ordning, og har tidligere sagt at det ikke blir noen avtale om trafikkbegrensende tiltak i Bergen dersom fylkespolitikerne står på sitt.

Saken gjelder 550 millioner kroner i statlige midler til kollektivtrafikken i Bergensområdet. I avtalen med staten har Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune forpliktet seg til å innføre tiltak som begrenser biltrafikken. Opposisjonen både i Bergen og fylkeskommunen, mener dyrere bompenger i rushtrafikken må med i tiltaksplanen, men høyresiden har sagt nei til det.

I fylkesutvalget nå i formiddag gikk Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV inn for en pakke med tiltak som gikk mye lengre enn den tiltaksplanen som fylkesordføreren og byrådslederen la frem for halvannen uke siden. Dette forslaget falt, og de tre opposisjonspartiene gikk sammen med KrF om å stemme for Venstres forslag.

Venstres snuoperasjon

«Fylkesutvalet ynskjer å styrke tiltaksplanen gjennom og å ha med tidsdifferensierte bompengar som eit av tiltaka, og ber fylkesordføraren forhandle med Bergen kommune om å få dette inn i handlingsprogrammet. Fører forhandlingane fram vert dette ein del av tiltaksplanen. Fører dei ikkje fram sluttar fylkesutvalet seg til den framlagte tiltaksplanen.»Mot stemmene til Høyre og Frp ble forslaget vedtatt. Fylkesutvalget ville også ha med Venstres fylkesvaraordfører Mona Hellesnes i forhandlingene med byrådslederen.

Venstre gikk opprinnelig inn for å innføre dyrere bompenger i rushtiden fra 2013, men har gått bort fra dette. Partiet begrunner vedtaket med at det viktigste er å sikre at tiltaksplanen blir fulgt opp. Da må det oppnås enighet med Bergen. Uten enighet blir det ingen belønningsavtale og da mister fylkeskommunen 550 millioner kroner, penger som sårt trengs for å ruste opp kollektivtilbudet i bergensområdet.

Hva mener du om køprising? Si din mening under!