Selv om det kan bli noen episoder med dårligere luft, viser værvarselet at vi ser slutten på finværsperioden i løpet av de to nærmeste døgn. Det er heller ikke meldt inversjon. Vurderingen er derfor at det er mindre aktuelt å iverksette datokjøring, heter det i en pressemelding fra kommunen.

— Vi vil sannsynligvis få noen kortvarige episoder med dårligere luft i de mest trafikkerte områdene. Siste dagers luftmålinger viser i hovedsak grønne verdier, det vil si lite forurenset luft. De forebyggende tiltakene synes også å ha virket. Vi følger imidlertid situasjonen fortløpende, uttaler byråd Henning Warloe.

Oransje luft

På Danmarks plass er forurensingsnivået steget til oransje. Det er det nest høyeste den kan være på skalaen. «Helserisiko forekommer i visse områder», heter det på nettstedet luftkvalitet.info. Indikatoren for Bergen sentrum viser ingen helserisiko i øyeblikket.

Beredskapsrådet i Bergen kommune sitter i møte i formiddag for å vurdere om det de skal innføre datokjøring fra i morgen.

Kort varsel

I går sa byråd Henning Warloe at de avventet situasjonen med bakgrunn i værmeldinger som tilsa enkelte snøbyger på kysten, og muligheter for at lokket av forurensning ikke kom til å legge seg i dag.

«Vi vurderer situasjonen løpende og har forberedt det formelle slik at byrådet kan ta en beslutning om datokjøring på kort tid», sa byråd Henning Warloe til BT i går. En beslutning i dag vil ikke tre i kraft før i morgen.

RISIKO: Helserisiko i enkelte områder på Danmarks plass, viser målinger på luftkvalitet.info.

Uklart

Det er ennå ikke klart hva som kommer ut av dagens møte i kommunens beredskapsråd. Datokjøringen innebærer at det blir restriksjoner på kjøring i området innenfor den indre bomringen i Bergen. Forskriften som er laget innebærer at det er lov for biler med partall til slutt i registreringsnummeret å kjøre på dager med partall og likedan for biler med oddetall på oddetallsdager.