Fysioterapi er nødvendig for å utnytte kroppens nye funksjoner. — Rehabiliteringen er både tid- og ressurskrevende. Vi må derfor plukke ut de pasientene vi mener har nytte av rehabiliteringen, sier overlege Marit Grønning ved Spinalenheten ved Haukeland sykehus.