— Vi har en tung tid. Vi har mistet to av våre gode naboer. Dette sliter på oss, vi tenker hele tiden på de etterlatte og prøver så godt vi kan å støtte dem som ble hardest rammet. Noe kan vi gjøre, noe makter vi ikke, sier Malvin Holsen, en av talsmennene for de rasrammede Hatlestad-beboerne.

Holsen var på jobbreise i Algerie da raset gikk. Han ble varslet om at hans kone var kommet til skade i raset, og satte seg på første mulige fly til Bergen. Konen ble skrevet ut fra sykehuset etter å ha blitt operert i den ene hånden.

Vise omsorg

I tiden etter at han kom hjem, har han prøvd å vise omsorg for de etterlatte etter de to som omkom i jordraset for to uker siden. Han har besøkt de skadde på sykehuset.

— Av og til er det godt å holde rundt hverandre, også for voksne menn. Iallfall er jeg slik, sier han om møtene med de to ektemennene som har mistet sine ektemaker.

— Vi var et godt nabolag, og er blitt enda mer sammensveiset etter det som skjedde. Selv om vi nå er spredt, prøver vi etter beste evne å holde kontakten med hverandre, sier Malvin Holsen.

Fire rasrammede familier bor fortsatt på hotell. De øvrige har skaffet seg midlertidige bopeler.

— Vi håper usikkerhetsperioden blir kortest mulig. Vi kan bo lenge på midlertidige steder, men ønsker avklaring om hva som skjer med husene våre fortest mulig. Mange er usikre på hvordan de kommer ut av dette økonomisk, sier Ole Hermanrud. Han bor i rekken nedenfor den som ble direkte truffet av raset.

Stoler på kommunen

Stemningen hos beboerne falt betraktelig da den første geolograpporten forelå. I konklusjonen var ett av alternativene at tolv hus burde rives.

— Dette skapte enda mer usikkerhet om fremtiden for husene våre, sier Hermanrud.

I går var Holsen, Hermanrud og fire andre beboerrepresentanter i møte med kommunen.

— Vi har full tillit til kommunen når de sier at de vil til bunns i det som er skjedd. Vi ser overhodet ingen grunn til å jakte på syndebukker; vi er ikke i nærheten av å tenke slik. Vi bruker heller ikke energi på å tenke om noen har skyld i det som har rammet oss, sier de.

Hatlestad-beboerne har derfor ikke engasjert advokat.

— Foreløpig ser vi ingen konflikter eller interessemotsetninger. Vi har tro på at alle involverte, inkludert forsikringsselskapene våre, løser dette til vårt beste. Hvis det er gjort en feil, regner vi det som rimelig sikkert at det blir ryddet opp i det, sier Malvin Holsen.